Bursa Sağlık Hukuku

Bursa sağlık hukuku, insanın yaşam alanları içinde yer alan sağlık hakkı, insan haklarının evrensel beyannamesin de de belirtildiği gibi, bütün vatandaşlar sağlık hakkından ve sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmakla yükümlüdür. Ayrıca sosyal devletin de asli görevlerinden biridir.

2009 yılında Bursa sağlık hukuku avukatları katılımıyla gerçekleştirilen Bursa sağlık hukuku sempozyumu vatandaşların sağlık konusunda karşılaştıkları hukuksuzlukların çözümü, hastane ve hekim hataları sonucunda sağlıklarını kaybeden, bu durumda ise otomatikman hasta hakları doğan insanlara hukuki çözümlerin neler ve nasıl olması gerektiği konusuna geniş yer verilmiştir.

Bursa Sağlık Hukuku Danışmanlığı

Bursa Barosuna bağlı Bursa sağlık hukuku avukatı ve avukatları bu sempozyum kapsamında, koruyucu sağlık hizmetlerinin neler ve nasıl olması gerektiği, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan bütün vatandaşların sağlık hizmetinden faydalanmaları gerektiği, her vatandaşın hijyenik ve steril koşullarda sağlık hizmeti alma özgürlüğü olduğu, kendisine sağlık hizmeti veren kurum, DR ve sağlık personelini seçme veya değiştirme hakları olduğu gibi, hasta ve sağlık haklarının tümünün ne olduğu konusuna çok geniş bir yer verilmiştir. Nisan 2016 yılında ise yine Bursa Barosu tarafından düzenlenen Bursa sağlık hukuku kongresi düzenlenmiştir. Kongrenin amacı yine bütün vatandaşların sağlık hizmeti ve sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilme hakları olduğu vurgulanmıştır.

Hastaya uygulanacak her türlü tıbbi müdahaleler konusunda hastanın rızasının alınması, isterse tedaviyi yaptırma veya tamamen reddetme haklarının olduğu gibi bütün bu haklara sahip olan vatandaşların herhangi bir sağlık hizmetinden yararlanamama durumuyla karşılaşması karşısında yasal ve hukuki haklarının bulunduğunu bilmesi konularına kongrede geniş yer verilmiştir.

Son yıllarda birçok vatandaşın Devlet veya özel hastanelerde sağlık hakları ihlal edildiği basın ve kamuoyunda paylaşılmıştır. Bu ihlallerin son yıllarda artması hukukçuların bu konuyu önemsemelerini gündeme getirmiştir. Bundan dolayı sağlık hukuku davaları, hukuk bürolarının duruşma dosyaları içinde yerini almıştır.

Aşık & Aşık İletişim

Yazar: Av. Arda AŞIK

1984 İstanbul doğumlu olan Arda Aşık, 2007 yılında Bursa Barosuna kayıt olarak Avukatlık görevini sürdürmektedir. Sağlık Hukuku, İdare Hukuku, Türki Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve İş Hukuku alanlarında danışmanlık görevlerini sürdüren Arda Aşık, düzenlenen panel ve kongrelerde sağlık hukuku alanında eğitim vermektedır. Türk Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Türk Ticaret Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında dava ve uyuşmazlık çözümü hizmetlerini sürdürmektedir.